THỜI GIAN SINH HOẠT

TCH QUẬN 8

Tháp B, – khu căn hộ Chung cư Centra Premium, số 854 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, HCM

Tối 4-5-6-7: 18h00 – 20h30

T7&CN: 9h30 – 11h & 15h00 – 17h00

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

Thêm Heading của bạn tại đây

HỌC PHÍ

Mức Học Phí tính theo tháng và dựa trên số buổi học trong tuần đã đăng kí với HLV 

Lớp nhập môn
/ căn bản

2 buổi/tuần

3.000.000 VND/khóa 

24 buổi/khóa

90 phút/buổi

Lớp chuyên nghiệp
/ kiện tướng

2-3 buổi/tuần

3.000.000 VND/khóa 

10 buổi/khóa

120 phút/buổi

lớp online

2-3 BUỔI/TUẦN

Sắp xếp riêng

90-120 phút/buổi

FAQ

Câu gỏi thường gặp