THỜI GIAN SINH HOẠT

The CHESS HOUSE – QUẬN 8

Tháp B, – khu căn hộ Chung cư Centra Premium, số 854 đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, HCM

Tối 3-4-5-6-7: 18h00 – 20h30

Thứ bảy & Chủ nhật: 9h30 – 11h & 15h00 – 17h00

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO

Thêm Heading của bạn tại đây

HỌC PHÍ

Đối với các lớp Nhập Môn – Căn Bản – Trung Cấp: Học phí tính theo khóa học 24 buổi

Đối với lớp Chuyên Nghiệp và Kiện Tướng: Học phí thu theo khóa 10 buổi

Lớp nhập môn
/ căn bản

2 buổi/tuần

3.000.000 VND/khóa 

24 buổi/khóa

90 phút/buổi

Lớp TRUNG CẤP

2 buổi/tuần

3.600.000 VND/khóa 

24 buổi/khóa

90 phút/buổi

Lớp chuyên nghiệp
/ kiện tướng

2-3 buổi/tuần

3.000.000 VND/khóa 

10 buổi/khóa

120 phút/buổi

lớp online

2-3 BUỔI/TUẦN

Sắp xếp riêng

60-120 phút/buổi

FAQ

Câu gỏi thường gặp