CÁC GIẢI THI ĐẤU CỜ VUA, CHESS ONLINE BATTLE - CLB The CHESS HOUSE

😎 ĐĂNG KÝ 1st 𝐂𝐇𝐄𝐒𝐒 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄 – 𝐂𝐋𝐁 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐄𝐒𝐒 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 13/03/2020 😎

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI CỜ VUA ONLINE 𝐂𝐇𝐄𝐒𝐒 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐋𝐄 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝟏 – 𝐂𝐋𝐁 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐄𝐒𝐒 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝟭𝟵𝗵𝟯𝟬 –…