THE KING’S GAMBIT là một trong những thế Khai Cuộc phổ biến nhất trong hơn 300 năm và đã được chơi bởi nhiều người kỳ thủ mạnh.

THE KING’S GAMBIT là một trong những tài liệu khai cuộc lâu đời nhất. Nó được kiểm tra bởi người kỳ thủ cờ người Ý –  Giulio Cesare Polerio ở thế kỷ 17 Giulio Cesare Polerio, và cũng xuất hiện trong một trong những cuốn sách cờ vua sớm nhất – Repetición de Amores y Arte de Ajedrez (1497) của Luis Ramírez de Lucena.

Cho đến cuối thế kỷ 19, với sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo (máy tính), người chơi cờ đã tìm ra được phương pháp để cân bằng cho Đen, nên ngày nay chúng ta thường ít gặp khai cuộc gambit này trong các trận chiến.

[Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_Gambit]

THE KING’S GAMBIT (Phần 2)

GAMBIT VUA KHÔNG CHẤP NHẬN

 

Topics #học khai cuộc cùng The CHESS HOUSE #khai cuộc #the king's gambit