Ở bài học hôm nay, HOUSE sẽ cùng các bạn khám phá một khái niệm phức tạp hơn trong cờ vua, đó chính là “CHIẾN LƯỢC CỜ VUA” (Chess Strategy)

CHESS STRATEGY là gì?

CHESS STRATEGY hay CHIẾN LƯỢC CỜ VUA là kế hoạch hành động lâu dài (long-term planning) trong suốt trận đấu, bao gồm các kế hoạch nhỏ hơn trong từng giai đoạn của trận đấu.

Để bắt đầu cuộc hành trình khám phá CHIẾN LƯỢC, chúng ta hãy cùng nhau xem xét qua một thế cờ căn bản rất hay thường gặp trong trận đấu giữa các bạn nhỏ nhé!

Nhận xét: thế trận diễn ra khi hai đối thủ hầu như đã hoàn tất giai đoạn Khai Cuộc với 3 nguyên tắc Khai Cuộc cơ bản:

  • Nguyên tắc 1: Chiếm trung tâm.
  • Nguyên tắc 2: Phát triển quân chiếm trung tâm.
  • Nguyên tắc 3: An toàn Vua

(nếu quên, bạn có thể xem lại bài cũ về các nguyên tắc này một chút nhé!)

Lượt trắng đi, bạn có thể nhìn thấy nước đi đơn giản kế tiếp của Trắng không? Đơn giản chút nè, hãy tìm 1 quân Trắng chưa hoàn thành việc phát triển quân nhé!

Hoàn Thành Phát Triển Quân cũng chính là CHIẾN LƯỢC!

Chiến Lược rất đơn giản! Hãy phát triển tất cả các quân của mình  và cố gắng bố trí tốt vị trí các quân trong suốt cả ván cờ.

QUÂN TỐT VÀ QUÂN XẤU

Nhận xét: Lực lượng hai bên cân bằng nhau. Cả hai bên đã hoàn tất việc phát triển quân của mình và có sự trao đổi hai quân nhẹ. Tuy nhiên, Cấu trúc chốt lệch nhau và sự khác biệt ở vị trí 2 Tượng tạo nên ưu thế chiến lược cho Trắng.

Tượng Trắng là “tượng tốt” khi không bị hạn chế bởi cấu trúc chốt của mình (dặc biệt là các chốt trung tâm). Nhờ vào điều đó, Trắng có thể kiểm soát khá tốt đường chéo b1-h7 vào thành Vua Đen. Tượng Đen, thi ngược lại, là “tượng xấu” vì bị hạn chế tầm hoạt động bởi cấu trúc chốt f7\e6-d5 của Đen.

Vì vậy, Đen phải lưu ý về vị trí 2 Tượng và đưa ra chiến lược đúng đắn tiếp theo cho mình.

Lượt Đen đi, Đen sẽ xử lí như thế nào?

19…Bb5 Nước đi này giúp Đen trao đổi Tượng xấu của mình với Tượng tốt của Trắng, và kết nối hai xe Đen ở hàng số 8.

Trắng không thể né tránh việc trao đổi này, vì Tượng Trắng ở d3 đang bị ghim. Vì vậy, nhờ nước đi này, Đen đã giành lại sự cân bằng cho thế trận của mình./

Đây có thể được coi là Chiến Lược Ngắn Hạn (Short-term Strategy) với 2 nước đi!


Chúng ta hãy cùng nghiên cứu thêm ở các bài sau để hiểu hơn về CHIẾN LƯỢC CỜ VUA nhé! 👉👉👉

Topics #chess strategy #chiến lược