ĐÒN TẤN CÔNG ĐÔI NÂNG CAO!

 

bài học phần 1, chúng ta đã làm quen với Khái niệm và các dạng đòn tấn công đôi. Phần 2 này sẽ mang bạn đến những thế cờ minh họa xuất hiện đòn tấn công đôi đầy bất ngờ và …khó thấy hơn nhé!

Hãy chuẩn bị sổ ghi chú và TẬP TRUNG NÀO ?

VD1: T.Petrosian – V.Simagin, Moscow 1956

VD2: H.Rinck, 1903

VD3: 

VD4: 


BÀI TẬP RÈN LUYỆN

 

>>> BÀI TẬP 1:

 

>>> BÀI TẬP 2:

 

>>> BÀI TẬP 3:

 

>>> BÀI TẬP 4:

 

>>> BÀI TẬP 5:

 

>>> BÀI TẬP 6

 

>>> BÀI TẬP 7

 

>>> BÀI TẬP 8

 

>>> BÀI TẬP 9

 

>>> BÀI TẬP 10

 

Topics #căn bản #chiến thuật #đòn tấn công đôi