ĐỊNH NGHĨA & THẾ CỜ MINH HỌA

* ĐÒN GHIM: hay còn gọi là đòn pin, đòn giằng là sự tấn công của các quân hoạt động tầm xa (Hậu, Xe, Tượng) trên hàng ngang – cột dọc – đường chéo lên quân hoặc chốt của đối phương đang làm nhiệm vụ che chắn/bảo vệ cho quân khác có giá trị hơn hoặc một ô quan trọng nào đó.
– Nếu di chuyển quân bị ghim thì sẽ bị mất quân quan trọng phía sau hoặc bị tấn công ô quan trọng phía sau.
Trong cờ vua, chỉ có ba quân cờ có thể thực hiện được thế ghim là Hậu, Xe và Tượng. 

– Cấu trúc đòn ghim gồm 3 quân trên cùng một đường:

  1. Quân ghim: quân chủ động tấn công.
  2. Quân bị ghim: quân đứng giữa làm nhiệm vụ che chắn.
  3. Quân được che hoặc ô được che: quân/ô quan trọng.
– Đòn ghim là một trong những đòn thường gặp nhất trong thi đấu.

>>> GHIM TOÀN PHẦN / ĐÒN GHIM TUYỆT ĐỐI:  là một đòn ghim trong đó quân được che chắn bởi quân bị ghim là quân Vua. Trong trường hợp này, việc di chuyển quân bị ghim ra khỏi đường tấn công là không thể.
THẾ CỜ MINH HỌA 1

# Trong Hình 1, Trắng chuẩn bị thực hiện nước 1.Hd5! để thực hiện đòn ghim Vua và Xe Đen.

Hãy xác định:

Quân ghim: …………………………………………………….

Quân bị ghim: ……………………………………………

Quân được che: ………………………………………….

# Đây là dạng đòn ghim gì? ………………………………

# Hãy tìm cách chơi tiếp cho Trắng sau khi 1…Tb6+? ………………………………………….

 

THẾ CỜ MINH HỌA 2


>>> GHIM BÁN TOÀN PHẦN / ĐÒN GHIM TƯƠNG ĐỐI: trong trường hợp này, quân bị ghim vẫn có thể di chuyển được.
Chúng ta cùng xem thế cờ minh họa bên dưới nhé:
THẾ CỜ MINH HỌA 3

# Trong Hình 3, Trắng vừa thực hiện nước 1.Xb3

  1. Hãy xác định ý nghĩa của nước đi này?……………………………………………………………..
  2. Đây là dạng đòn ghim gì? ……………………………………………………………..………………

 

THẾ CỜ MINH HỌA 4

 

THẾ CỜ MINH HỌA 5


Mời các bạn cùng rèn luyện tiếp chuyên đề  CHIẾN THUẬT CỜ VUA: PHÀN GHIM

ở phần sau nhé!

 

Topics #căn bản #chiến thuật #đòn ghim